Logo Fotoclub Koedijk

Verenigingsactiviteiten in Corona tijd

Carl Jillissen stopt met verenigingsactiviteiten, dus ook als Fotocommissie lid.

René Prijden gaat dit overnemen met als 2e man Peter van der Voort.

Behoefte aan versterking van de Fotocommissie blijft bestaan.

Wel activiteiten of geen activiteiten
Activiteiten die zijn vervallen worden doorgeschoven naar komend jaar.

Thema-avonden
Besloten is om de clubactiviteit op 22 juni niet door te laten gaan. We starten op 7 september met de thema-avonden indien regelgeving dat toelaat. De bijeenkomsten dit jaar worden gehouden in de grote zaal met in acht neming van de 1,5 meter regel. Geen beoordeling van foto’s in groepjes maar plenair met een gespreksleider. De verdere uitwerking wordt door de commissies en bestuur in een bijeenkomst op 1 sep (met regelgeving van dat moment) vastgesteld. Aanmelding voor activiteiten zal noodzakelijk zijn.

Uitstapjes
Ieder lid kan het initiatief nemen om een uitstapje te organiseren. Melden in de groepsapp.
Er zijn inmiddels 2 uitjes gepland in juni en juli en staan in de agenda. Aanmelden is noodzakelijk.

error: Content is protected !!