Clubwedstrijd 2023 "STRAATFOTOGRAFIE"

De ingestuurde wedstrijdfoto’s staan nu anoniem op de website zodat je voor jezelf al een selectie kunt maken van jou favoriete 15 foto’s.

Op de gezellige avond 11 december worden de geprinte foto’s (op A4 formaat) bij binnenkomst in een gesloten enveloppe voorzien met naam bij de fotocommissie ingeleverd. De fotocommissie stalt de foto’s uit en deelt stemformulieren uit. Waarna je je definitieve keuze kunt uitbrengen. 

Het jureren vindt dit jaar plaats in samenwerking met beroepsfotograaf Armando Jongejan.

Nadat alle stemformulieren weer terug zijn bij de fotocommissie en geteld zijn worden de foto’s met de hoogste score voorgelegd aan Armando.
Met Armando is afgesproken dat hij 3 van de 15 foto’s mag vervangen door 3 andere die hij als beter beoordeelt. Vervolgens bepaalt Armando de ranking van de beste foto’s van 1 t/m 15 welke meegaan met de expositie.

101

102

104

110

114

117

120

125

132

134

136

137

142

144

152

154

155

172

178

179

181

183

186

188

195

196

201

210

217

222

225

226

227

228

229

230

236

237

240

251

255

257

263

265

266

271

274

279

288

289

294

297

301

305

307

308

315

318

328

330

332

350

351

352

354

355

357

359

369

377

378

384

393

397

error: Content is protected !!