Disclaimer

Disclaimer

 
Fotoclub Koedijk streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Fotoclub Koedijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op www.fotoclub-koedijk.nl. Aan de op www.fotoclub-koedijk.nl aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

betrouwbaarheid
De op www.fotoclub-koedijk.nl opgenomen weblinks en toegevoegde informatie zijn informatief en zover mogelijk op betrouwbaarheid getest. Fotoclub Koedijk is echter niet verantwoordelijk voor inhoud of gebruik van de informatie en de links en voor het privacy beleid van de websites waar naar verwezen wordt.

auteursrechten
Op alle foto’s op de website www.fotoclub-koedijk.nl rust auteursrecht. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger, tenzij anders vermeld. Tekst ontleend aan de website www.fotoclub-koedijk.nl moet vergezeld worden van een regel met een verwijzing naar de website: “Informatie ontleend aan www.fotoclub-koedijk.nl, eventueel aan gevuld met de specifieke url.

privacy
Fotoclub Koedijk respecteert de privacy van alle gebruikers en leden van onze websites en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.
Zie Privacyregelement Fotoclub Koedijk

suggesties
Linken naar www.fotoclub-koedijk.nl is altijd toegestaan en verwijzen naar de homepage wordt aanbevolen. Fotoclub Koedijk waardeert uw inbreng: het is belangrijk suggesties van bezoekers te ontvangen voor verbetering van www.fotoclub-koedijk.nl. De redactie van www.fotoclub-koedijk.nl behoudt zich het recht voor om inzenders van reacties en suggesties met naam te noemen, tenzij de inzender expliciet laat weten daar geen prijs op te stellen. Aanstootgevende termen of reacties zullen hun weg naar www.fotoclub-koedijk.nl niet vinden.

Het gebruik, toevoegen of aanleveren van informatie op/aan www.fotoclub-koedijk.nl betekent dat de bezoeker / informatie leveraar zich stilzwijgend akkoord verklaart met alle genoemde voorwaarden.

error: Content is protected !!